GMD

Waarschijnlijk hoorde u reeds van “het globaal medisch dossier (GMD)” via uw ziekenfonds of andere informatiekanalen.
Graag willen wij langs deze weg “Het globaal medisch dossier” nog even in de kijker stellen.

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD.

Van elke patiënt houden we een papieren en/of elektronisch medisch dossier bij. Dit kan, indien nodig, door elke arts van de praktijk geraadpleegd worden. Dit waarborgt de continuïteit van de medische zorgen, ook bij afwezigheid van uw huisarts.
Uw medische problematiek en voorgeschiedenis, gegevens over allergieën,  medicatie en vaccinaties,  uw familiale medische geschiedenis, verslagen van een bezoek aan de specialist, laboresultaten en informatie van andere onderzoeken nemen we in het dossier op. Op deze manier behouden we steeds een volledig overzicht van alle dossiergegevens wat noodzakelijk is voor een goede medische begeleiding.

Met een GMD schrijft u zich in bij uw huisarts en geniet u van een vermindering van 30% op het remgeld voor consultaties. Als u ouder bent dan 75 jaar telt dit ook bij een huisbezoek. Deze verhoogde terugbetaling is geldig gedurende een jaar bij elke huisarts van onze praktijk die u consulteert. Het is in uw belang dat al uw medische gegevens gecentraliseerd zijn in een praktijk. Zo kunnen wij instaan voor een integrale en persoonlijke gezondheidszorg.

Om een GMD aan te maken brengt u een vignet van de mutualiteit en uw identiteitskaart mee op consultatie. Wij zullen u dan vragen een document te ondertekenen waarmee u de toelating geeft aan uw ziekenfonds om de jaarlijkse bijdrage rechtstreeks met ons te regelen. U dient dus niets te betalen.

Patiënten met een GMD en die tussen de 45 en 75 jaar oud zijn, wordt aangeraden om een jaarlijks preventief onderzoek te laten uitvoeren. Het bespreken van de nodige preventieve onderzoeken, en zo nodig verdere onderzoeken gebeuren in een latere afspraak bij een van de dokters.

Dit bestaat uit het overlopen van de gezondheidstoestand, de levensgewoonten, en de (persoonlijke en familiale) risicofactoren, aan de hand van een vragenlijst. Voor deze vragenlijst kan u terecht bij Katrien, onze verpleegkundigeMaak dus gerust een afspraak bij haar om samen deze lijst te overlopen.